VAMC Là Gì? Làm Thế Nào Để VAMC Xử Lý Nợ Xấu?

Bạn đang xem: VAMC Là Gì? Làm Thế Nào Để VAMC Xử Lý Nợ Xấu? tại hockinhdoanh.edu.vn

Với nhu cầu vay vốn tăng cao như hiện nay thì đi kèm với đó là việc không có khả năng trả nợ gây ra nợ xấu và ảnh hưởng đến nền kinh tế. Lúc này VAMC ra đời để giải bài toán trên. Vậy nếu bạn muốn biết VAMC là gì và vai trò của chúng, hãy tham khảo bài viết sau.

Vamc là gì?

VAMC là doanh nghiệp hạng đặc biệt được thành lập tại 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đây là công cụ đặc biệt của Nhà nước góp phần xử lý nợ xấu nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý. Công ty hoạt động phi lợi nhuận theo nguyên tắc lấy thu bù chi, công khai, minh bạch các khoản chi phí trong xử lý nợ xấu.

Cơ cấu tổ chức của Vamc

AMC có 12 đơn vị trực thuộc với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, bao gồm:

Xem chi tiết tại: https://sbvamc.vn/co-cau-to-chuc

 • Phòng Mua hàng và Quản lý nợ
 • Phòng Kế hoạch và Quản lý Rủi ro
 • Ban Đầu tư và Mua bán nợ thị trường
 • Ban đấu giá tài sản
 • Bộ phận pháp lý
 • Ban Thanh tra – Kiểm soát
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Phòng tài chính kế toán
 • Phòng Hành chính – Nhân sự
 • Văn phòng HĐTV
 • Chi nhánh TP.HCM
 • Trao đổi nợ VAMC

Cơ cấu tổ chức Vamc.Cơ cấu tổ chức Vamc.

truyền thông

Để giúp khách hàng kết nối với VAMC, Quý khách có thể liên hệ theo các hình thức sau:

 • Địa chỉ trụ sở: 22 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – Hà Nội
 • Số điện thoại: (+84-024) 3935 2884
 • Số Fax: (+84-024) 3935 2874
 • Địa chỉ email: contact@sbvamc.vn
 • Địa chỉ website: https://sbvamc.vn/tong-quan

Hoạt động của Vamc

Về các dịch vụ của VAMC, theo mục đích thành lập công ty là xử lý nhanh các khoản nợ khó đòi, đảm bảo vững chắc về tài chính nên các hoạt động chính của công ty được quy định như sau:

 • Mua lại nợ xấu từ các tổ chức tín dụng khác trên thị trường
 • Thực hiện thu hồi nợ, thu hồi nợ cũng như xử lý, bán nợ và các tài sản đảm bảo khác.
 • Cơ cấu lại nợ cũng như điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay.
 • Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, nâng cấp, sử dụng, khai thác hoặc cho thuê tài sản bảo đảm mà Công ty Quản lý tài sản đã thu trước đó.
 • Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, kiểm soát tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ xấu đó, bao gồm các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc bảo đảm tiền vay.
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn, môi giới mua, bán nợ và các tài sản khác.
 • Đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần trên thị trường.
 • Tổ chức bán đấu giá tài sản.
 • Thực hiện bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
 • Một số hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của VAMC được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
 • Ngoài ra, VAMC còn được ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán nợ khác thực hiện các hoạt động nêu tại các điểm b, c, d và e Điều 12 Nghị định 53/2013.

Dịch vụ của Vamc là gì.Dịch vụ Vamc là gì?

Chức năng chính của Vamc

VAMC được Ngân hàng Nhà nước thành lập với vai trò là công cụ hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế với chức năng chính là:

 • Mua bán nợ xấu và xử lý tài sản đảm bảo một cách hiệu quả nhất.
 • Giảm thiểu rủi ro tài chính cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân.
 • Tổng hợp, phân loại, đánh giá các khoản nợ khó đòi để áp dụng các biện pháp thu hồi nợ hiệu quả.

Chức năng chính của VamcChức năng chính của Vamc

Vamc xử lý nợ xấu như thế nào?

Vậy VAMC đã sử dụng biện pháp nào để xử lý nợ xấu nhanh chóng và hiệu quả? Bạn có thể tham khảo 3 biện pháp được VAMC áp dụng trong vấn đề này dưới đây:

Phương thức cơ cấu lại nợ xấu

Thứ nhất là biện pháp cơ cấu lại nợ xấu được quy định tại Điều 17 Nghị định 53/2013 như sau:

 • Công ty có quyền thực hiện các biện pháp sau đây để hỗ trợ người vay:
 • Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cũng như kỳ hạn trả nợ phù hợp với điều kiện tài chính của người vay.
 • Áp dụng lãi suất mua dựa trên khả năng trả nợ của người vay.
 • Giảm một phần hoặc toàn bộ lãi chậm trả mà khách hàng chưa trả được.
 • Nếu người vay được đánh giá là có khả năng phục hồi tốt, công ty sẽ xem xét đầu tư hoặc cung cấp vốn để hỗ trợ những khó khăn tài chính tạm thời.
 • Công ty thực hiện bảo lãnh cho khách hàng khi đánh giá khách hàng có khả năng phục hồi tốt hoặc đảm bảo khả năng trả nợ.

Xử lý tài sản đảm bảo cho các khoản nợ công ty đã mua

Một biện pháp bổ sung được quy định tại Điều 18 Nghị định này là xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà công ty đã mua, cụ thể như sau:

 • Tài sản bảo đảm đã mua được xử lý theo thỏa thuận, nếu không sẽ được bán đấu giá theo hai phương thức: Đấu giá bởi tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và Công ty điều hành bán đấu giá.
 • Công ty lựa chọn, quyết định phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.
 • Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm.
 • Hợp đồng bán tài sản của công ty cho bên mua tài sản là căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính và chấm dứt quyền sở hữu tài sản.
 • Trình tự, thủ tục tự tổ chức đấu giá của công ty phải tuân theo quy định của pháp luật về đấu giá.

Xử lý thu nợ mua hàng bằng trái phiếu đặc biệt

Biện pháp xử lý cuối cùng là xử lý thu hồi nợ đối với số tiền đã mua thông qua trái phiếu đặc biệt quy định tại Điều 19 Nghị định này, cụ thể như sau:

 • Số tiền thu hồi nợ thông qua việc bán nợ, sử dụng tài sản bảo đảm và thanh toán được sử dụng để thực hiện việc trả nợ của khách hàng vay.
 • Sau khi trừ số tiền phải trả cho công ty, tổ chức tín dụng bán nợ được nhận số tiền thu hồi nợ từ việc bán nợ xấu cho công ty.
 • Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vamc xử lý nợ xấu như thế nào?Vamc xử lý nợ xấu như thế nào?

Các câu hỏi thường gặp

Ngoài những thông tin trên, chắc hẳn nhiều khách hàng sẽ còn thắc mắc về một số hoạt động dịch vụ của công ty, vì vậy bài viết tổng hợp những câu hỏi thường gặp liên quan đến VAMC để bạn tham khảo như sau:

Điều kiện mua khoản nợ xấu đã mua của Công ty Quản lý tài sản là gì?

Không phải khoản nợ xấu nào cũng được VAMC mua lại vì phải đáp ứng 5 điều kiện sau:

 • Khoản nợ xấu phải nằm trong hoạt động cấp tín dụng, mua trái phiếu, ủy thác mua trái phiếu, ủy thác cấp tín dụng hoặc các hoạt động khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Nợ khó đòi phải được đảm bảo bằng tài sản.
 • Các khoản nợ khó đòi và các khoản bảo lãnh phải hợp pháp và phải kèm theo các chứng từ hợp lệ.
 • Khách hàng với khoản vay phải tồn tại.
 • Số dư nợ xấu không được thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Khi mua bán nợ xấu theo giá trị thị trường có được giao dịch bằng ngoại tệ không?

Kể từ ngày 15/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Công ty quản lý quỹ Việt Nam (VAMC) được mua, bán khoản nợ xấu của các khoản cho vay bằng ngoại tệ, vàng và ngoại tệ VND bằng cách phát hành trái phiếu đặc biệt hoặc giao dịch theo giá thị trường.

Tuy nhiên, nếu nợ xấu có gốc ngoại tệ thì phải quy đổi sang VND và phải xử lý bằng VND.

Khách hàng được hưởng quyền lợi gì sau khi mua nợ theo giá trị thị trường từ VAMC?

Khi khách hàng mua nợ từ VAMC sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định tại Hợp đồng tín dụng đã ký kết, bao gồm:

 • Quyền được Bên nợ thanh toán tiền gốc, tiền lãi và các chi phí khác phát sinh từ khoản nợ đã mua.
 • Quyền được hưởng các quyền và lợi ích phát sinh từ biện pháp bảo đảm đối với khoản nợ đã mua.
 • Được các quyền khác theo quy định của hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật có liên quan.

Các câu hỏi thường gặpCác câu hỏi thường gặp

Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết và đầy đủ về tổ chức VAMC giúp bạn trả lời câu hỏi VAMC là gì một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Hi vọng những thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn hiểu và cập nhật thêm nhiều kiến ​​thức mới cho mình.

Bạn thấy bài viết VAMC Là Gì? Làm Thế Nào Để VAMC Xử Lý Nợ Xấu? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về VAMC Là Gì? Làm Thế Nào Để VAMC Xử Lý Nợ Xấu? bên dưới để hockinhdoanh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hockinhdoanh.edu.vn của Blog Học Kinh Doanh – Kiến Thức Tài Chính, Quản Trị Kinh Doanh

Nhớ để nguồn bài viết này: VAMC Là Gì? Làm Thế Nào Để VAMC Xử Lý Nợ Xấu? của website hockinhdoanh.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức ngân hàng

Xem thêm chi tiết về VAMC Là Gì? Làm Thế Nào Để VAMC Xử Lý Nợ Xấu?

Viết một bình luận