Tài Khoản Đối Ứng Là Gì? Mục Đích Sử Dụng?

Bạn đang xem: Tài Khoản Đối Ứng Là Gì? Mục Đích Sử Dụng? tại hockinhdoanh.edu.vn

tài khoản đối ứng là loại tài khoản quan trọng và thông dụng trong kế toán. Mặc dù phổ biến nhưng không phải ai cũng có thông tin đầy đủ về loại tài khoản này. Vì thế Tài khoản chung là gì? Nó có những tính năng gì? Mời các bạn cùng tìm câu trả lời trong nội dung bài viết dưới đây.

Tài khoản tương hỗ là gì?

Tài khoản tương hỗ là gì?Tài khoản tương hỗ là gì?

Tài khoản tương hỗ là gì có thể hiểu đơn giản là một loại tài khoản dùng để cân đối các tài khoản có liên quan trên sổ cái. Điều này có nghĩa là khi một tài khoản bị ghi nợ, tài khoản tương ứng của nó sẽ được ghi có và ngược lại.

Mục đích sử dụng tài khoản chung

Việc sử dụng các tài khoản lẫn nhau có nhiều mục đích khác nhau. Và ở đây chúng ta sẽ đi qua một số mục tiêu cơ bản nhất:

 • Một doanh nghiệp có thể ghi lại giá trị ban đầu của bất kỳ số tiền nào trước khi nó được thay đổi trên sổ cái.
 • Các tài khoản tương hỗ có thể giúp kế toán viên thấy được giá trị duy nhất của một tài sản trong suốt vòng đời của nó cùng với các khoản khấu hao làm giảm giá trị của tài sản.
 • Với loại tài khoản này, bạn cũng dễ dàng tìm được số tiền gốc và số tiền thực tế giảm, từ đó nắm được số dư ròng.
 • Giúp doanh nghiệp thu được giá trị ròng dựa trên việc giảm số tiền ban đầu.
 • Tài khoản đối ứng còn giúp doanh nghiệp nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Thay đổi kịp thời theo tình hình thực tế.

Đặc điểm của tài khoản tương hỗ

Đặc điểm của tài khoản tương hỗĐặc điểm của tài khoản tương hỗ

Tài khoản tương hỗ có các tính năng cơ bản sau:

 • Lần đầu tiên một tài khoản tương hỗ được đăng ký, khoản bồi thường sẽ là một khoản chi phí. Ví dụ, nếu khoản tăng là một khoản dự phòng cho các khoản nợ khó đòi, thì khoản này cũng phải được ghi nhận vào khoản nợ này như một khoản tăng chi phí nợ khó đòi.
 • Trong kế toán tài sản doanh nghiệp, chênh lệch giữa số dư tài khoản tài sản và số dư tài khoản tài khoản là giá trị ghi sổ.
 • Thường có hai phương pháp chính để xác định số tiền được ghi trong tài khoản tương hỗ. Chi tiết:
  • Phương pháp kế toán tương lai sẽ tự động ước tính số tiền phù hợp để kế toán ghi vào tài khoản lẫn nhau.
  • Phương pháp tỷ lệ phần trăm bán hàng sẽ giúp kế toán tính toán được tỷ lệ phần trăm doanh thu cũng như số lượng hàng hóa bán được. Cả hai phương pháp trên đều giúp doanh nghiệp điều chỉnh giá trị sổ sách.

Điều gì cấu thành một tài khoản lẫn nhau?

Tài khoản đối ứng trong kế toán được tạo ra từ hai yếu tố cơ bản. Đó là:

 • Hệ thống tài khoản trong kế toán
 • Mối quan hệ đối ứng trong kế toán

Điều đó nói rằng, nếu không có một trong hai yếu tố nêu trên, sẽ không thể tạo tài khoản chung.

Mối quan hệ của các tài khoản kế toán

Bây giờ hãy xem mối quan hệ lẫn nhau của các tài khoản kế toán bao gồm những gì.

Đối ứng tài khoản cơ bản

Đối ứng tài khoản cơ bảnĐối ứng tài khoản cơ bản

TRONG đối ứng tài khoản cơ bản bao gồm các mối quan hệ sau:

 • Tài sản tăng – giảm: Mối quan hệ xảy ra khi một tài sản tăng và một tài sản giảm tương ứng. Loại giao dịch đối ứng này xảy ra khi có những thay đổi bên trong tài sản. Mối quan hệ này chỉ thay đổi khi cấu trúc hoạt động không thay đổi.
 • Nguồn vốn tăng – giảm: Khi xuất hiện quan hệ này sẽ có sự tăng giảm tương ứng của nguồn vốn. Các hoạt động hạch toán lẫn nhau sẽ thay đổi cấu trúc vốn, nhưng tổng nguồn vốn sẽ không thay đổi.
 • Tài sản tăng – vốn tăng: Mối quan hệ này làm tăng vốn và tài sản ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, việc cân đối giữa nguồn vốn và tài sản sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.
 • Tài sản giảm – nguồn vốn giảm: Trong mối liên hệ này, nguồn vốn sẽ giảm. Tài sản cũng như nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ đồng thời giảm đi. Tuy nhiên, tổng tài sản của công ty vẫn duy trì ở mức cân đối.

Mối quan hệ đối ứng giữa các kế toán

Các mối quan hệ kế toán trung gian bao gồm:

 • Tài sản doanh nghiệp giảm, chi phí phát sinh.
 • Tài sản của doanh nghiệp tăng lên, thu nhập được tạo ra.
 • Vốn của doanh nghiệp giảm, và thu nhập được tạo ra.
 • Vốn của công ty tăng lên, có thêm chi phí.

Có những loại tài khoản tương hỗ nào?

Có khá nhiều loại tài khoản tương hỗ khác nhau. Sau đây chúng ta sẽ xem xét một số loại tài khoản tương hỗ cơ bản.

Tài khoản giá trị tương hỗ

Tài khoản giá trị tương hỗTài khoản giá trị tương hỗ

Một tài sản được công nhận là một phần của số dư được sử dụng để giảm số dư của một tài sản. Số dư của tài khoản hoạt động tương ứng với số dư tín dụng. Tất nhiên, khoản này sẽ làm giảm giá trị của một phần tài sản.

Để các bạn dễ hiểu chúng ta xét một ví dụ như sau:

 • Khấu hao lũy kế: Như bạn đã biết, Khấu hao sẽ làm giảm giá trị của tài sản. Tài khoản này sẽ được bù đắp bằng các tài sản bất động sản của doanh nghiệp như máy móc, thiết bị…

Đối ứng các khoản phải trả

Số dư tài khoản còn lại là số dư bên Nợ, nó làm giảm giá trị số dư còn lại của tài khoản. Số dư tài khoản phải trả đối ứng không được sử dụng thường xuyên. Đó được coi là món nợ phải trả trong tương lai.

Chúng ta sẽ xem xét ví dụ sau:

 • Khoản chiết khấu đối với trái phiếu phải trả là khoản chênh lệch giữa số tiền mà doanh nghiệp nhận được khi bán trái phiếu và giá trị của trái phiếu khi đáo hạn. Tài khoản đối ứng là khoản chiết khấu khi thanh toán.

Tài khoản chia sẻ lẫn nhau

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận bằng nợ được sử dụng để giảm số dư của tài khoản vốn chủ sở hữu tiêu chuẩn. Tài khoản cổ phiếu của chủ sở hữu được sử dụng để giảm tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong công ty.

Do đó, tài khoản cổ phiếu tương hỗ là giá trị cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Tài khoản thu nhập chung

Tài khoản thu nhập chung là giảm doanh thu để tạo ra doanh thu thuần.

 • Một ví dụ về tài khoản lẫn nhau này là chiết khấu bán hàng. Đây là một cách để thu hút người mua. Thực hiện bán hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Cách thể hiện mối quan hệ qua lại trong sổ đôi

Cách thể hiện mối quan hệ qua lại trong sổ đôiCách thể hiện mối quan hệ qua lại trong sổ đôi

Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn biết cách thể hiện mối quan hệ tương sinh trong sổ đôi. Bạn phải cẩn thận khi bạn phải sử dụng nó.

Nguyên tắc nhập kép

Khi đăng ký tài khoản chung theo sổ kép, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

 • Kế toán phải cập nhật đồng thời 2 loại tài khoản kế toán trở lên trong các nghiệp vụ kế toán phát sinh. Có như vậy mới tạo được sự thống nhất về tài khoản kế toán
 • Kế toán phải ghi đúng, ghi đầy đủ mối quan hệ lẫn nhau của các nghiệp vụ kế toán. Nếu không sẽ rất khó tạo số dư trong bảng cân đối kế toán, dẫn đến thiếu tiền và tài sản.
 • Số tiền ghi có vào bên nợ phải luôn bằng tổng số tiền phát sinh bên nợ. Do đó, mối quan hệ tương hỗ tài khoản có thể được thể hiện đầy đủ.

mục nhập trùng lặp

Để cập nhật các mối quan hệ tài khoản, kiểm toán viên phải thực hiện theo trình tự sau:

 • Lúc đầu bộ phận kế toán phải nhân bản một sổ sách theo đúng thời điểm cũng như giá trị ghi sổ. Tuỳ theo tình hình mua bán cụ thể mà nghiệp vụ hạch toán này được thực hiện cho đến khi khách hàng của doanh nghiệp nhận hàng.
 • Kế toán phải xác định chính xác, đầy đủ các nghiệp vụ nào ghi bên Nợ, nghiệp vụ nào ghi bên Có. Nhớ ghi tổng số tiền để dễ tra cứu.
 • Cuối cùng, bạn cần mở đủ tài khoản để trang trải các điều khoản nhất định. Tính chính xác và đầy đủ trong kế toán là vô cùng quan trọng.

Đối chiếu tài khoản hoạt động như thế nào?

Đối chiếu tài khoản hoạt động như thế nào?Đối chiếu tài khoản hoạt động như thế nào?

Tài khoản đối ứng có những tác dụng đặc biệt quan trọng sau:

 • Các tài khoản tương hỗ thường được sử dụng để điều chỉnh các tổn thất tiềm ẩn như khấu hao hoặc suy giảm giá trị.
 • Tài khoản đối ứng được sử dụng để sửa lỗi và kiểm soát khấu hao tài sản.
 • Loại tài khoản này cũng được sử dụng để đăng ký các khoản thanh toán khó đòi.

Tầm quan trọng của tài khoản lẫn nhau

Tài khoản tương hỗ có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Dưới đây là chi tiết về tầm quan trọng của loại tài khoản này:

 • Theo dõi việc sử dụng các nguồn lực kinh doanh và khấu hao tài sản.
 • Cân đối tài sản của doanh nghiệp, giữa thu nhập và chi phí, giữa lợi nhuận và chi phí.
 • Để đưa ra một chiến lược để kinh doanh của tổ chức phát triển và lan rộng.

Kết luận: Như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với các bạn một số thông tin về tài khoản chung. Nếu còn điều gì cần giải đáp, bạn có thể gửi cho chúng tôi để được tư vấn và giúp đỡ. Cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Bạn thấy bài viết Tài Khoản Đối Ứng Là Gì? Mục Đích Sử Dụng? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tài Khoản Đối Ứng Là Gì? Mục Đích Sử Dụng? bên dưới để hockinhdoanh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hockinhdoanh.edu.vn của Blog Học Kinh Doanh – Kiến Thức Tài Chính, Quản Trị Kinh Doanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Tài Khoản Đối Ứng Là Gì? Mục Đích Sử Dụng? của website hockinhdoanh.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức ngân hàng

Xem thêm chi tiết về Tài Khoản Đối Ứng Là Gì? Mục Đích Sử Dụng?

Viết một bình luận