Chính Sách Tiền Tệ Là Gì? Phân Loại Chính Sách Tiền Tệ

Bạn đang xem: Chính Sách Tiền Tệ Là Gì? Phân Loại Chính Sách Tiền Tệ tại hockinhdoanh.edu.vn

Ai cũng biết nền kinh tế đóng vai trò quan trọng đối với một quốc gia, đặc biệt là tiền tệ. Vì vậy, để đảm bảo cho sự phát triển ổn định, Chính phủ luôn đề ra các chính sách phù hợp và một trong số đó là chính sách tiền tệ. Vậy chính sách tiền tệ là gì và lợi ích của chúng là gì? Hãy cùng bài viết sau tìm hiểu nhé.

Chính sách tiền tệ là gì?

Chính sách tiền tệ là các quyết định về tiền tệ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua việc sử dụng các công cụ, phương tiện của hoạt động tín dụng đối ngoại nhằm ổn định tiền tệ, ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng trung ương là tổ chức thực hiện các chính sách tiền tệ này, vì chúng sẽ tác động đến tổng cầu và sản xuất trong nước, trở thành công cụ ổn định kinh tế hữu hiệu của chính phủ hiện nay.

Chính sách tiền tệ là gì?Chính sách tiền tệ là gì?

Phân loại chính sách tiền tệ

Hiện nay, chính sách tiền tệ được chia thành hai loại với mục tiêu, công cụ và phương thức hoạt động khác nhau, đó là:

Chính sách tiền tệ mở rộng

Chính sách tiền tệ mở rộng (chính sách tiền tệ nới lỏng) là chính sách mở rộng cung tiền, làm cho lãi suất giảm để tăng tổng cầu. Điều này sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động và thúc đẩy đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng, NHTW sẽ thực hiện một trong ba cách sau:

 • Mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán
 • Hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc
 • Hạ thấp tỷ lệ chiết khấu trên thị trường.

Chính sách tiền tệ mở rộng được áp dụng trong điều kiện nền kinh tế của một quốc gia đang suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, hay còn gọi là chính sách tăng trưởng việc làm.

Chính sách thắt chặt tiền tệ

Contractionary policy (chính sách tiền tệ thắt chặt) là chính sách làm giảm cung tiền, khiến lãi suất tăng lên nhằm thu hẹp tổng cầu và hạ mức giá chung.

Để thực hiện chính sách tiền tệ này, Ngân hàng Trung ương sẽ làm như sau:

 • Bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán
 • Tăng mức dự trữ bắt buộc
 • Tăng lãi suất tái chiết khấu để kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng.

Chính sách thắt chặt tiền tệ được áp dụng khi nền kinh tế của một quốc gia đang có lạm phát gia tăng nhằm kiểm soát lạm phát một cách hợp lý hay còn gọi là kiểm soát lạm phát.

Phân loại chính sách tiền tệ.Phân loại chính sách tiền tệ.

Vai trò của chính sách tiền tệ trong nền kinh tế

Với tầm quan trọng của nó, vai trò của chính sách tiền tệ trong nền kinh tế là gì? Bạn có thể tham khảo một số vai trò chính của chính sách tiền tệ dưới đây:

 • Giúp cân bằng tổng cầu với tổng cung trong nền kinh tế thông qua các chỉ số về tổng sản phẩm quốc nội nhằm kiểm soát lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp.
 • Giúp ổn định thị trường lãi suất và thị trường tiền tệ, ngoại hối của nền kinh tế trong nước.
 • Ổn định sức mua của đồng tiền để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế trong nước.
 • Tạo thêm việc làm cho nền kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp cho nhiều người lao động.
 • Tác động trực tiếp đến hệ thống lưu thông tiền tệ quốc gia với sự kết nối, quan hệ chặt chẽ của các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhau như chính sách tài khóa, chính sách kinh tế đối ngoại, chính sách thu nhập, v.v. nhập khẩu…

Vai trò của chính sách tiền tệ trong nền kinh tế.Vai trò của chính sách tiền tệ trong nền kinh tế.

Đặc điểm của chính sách tiền tệ

Để giúp bạn dễ dàng nhận biết và phân biệt chính sách tiền tệ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, chính sách tiền tệ sẽ bao gồm những đặc điểm sau:

 • Tín dụng được thắt chặt hoặc nới lỏng và quá trình này được gọi là rút hoặc cung cấp dự trữ cho nền kinh tế để giúp các ngân hàng đáp ứng các yêu cầu tín dụng dễ dàng hơn.
 • Bao gồm kiểm soát và điều chỉnh các chi phí tín dụng khác như kiểm soát ký quỹ đối với chứng khoán được mua thông qua các nhà môi giới OTC.

Đặc điểm của chính sách tiền tệ.Đặc điểm của chính sách tiền tệ.

Mục đích của chính sách tiền tệ là gì?

Vậy chính sách tiền tệ là gì? Vai trò to lớn của chính sách tiền tệ đối với sự phát triển của một quốc gia là điều hiển nhiên, nhưng bạn có biết chúng được dùng để làm gì không?

Kiểm soát lạm phát và ổn định giá trị đồng tiền

Thông qua Chính sách tiền tệ, Chính phủ có thể tác động đến việc tăng hoặc giảm giá trị của các đồng nội tệ bằng cách xem xét sức mua nội địa của các đồng tiền và sức mua nước ngoài của chúng.

Chính sách tiền tệ được định hướng nhằm ổn định giá trị đồng tiền và kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để kích thích tăng trưởng kinh tế trong nước.

Tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp

Bất kỳ chính sách tiền tệ nào được ban hành đều có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng các nguồn lực xã hội cũng như quy mô sản xuất và thương mại, vì vậy chúng ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế.

Việc sử dụng hiệu quả các công cụ tiền tệ sẽ góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, kiểm soát lạm phát.

Tăng trưởng kinh tế

Để giữ cho tăng trưởng kinh tế ổn định, chính sách tiền tệ được thực hiện bằng cách điều chỉnh khối lượng cung tiền để tác động đến lãi suất và tổng cầu. Do đó tăng đầu tư, tăng sản xuất và tăng GDP cho nền kinh tế quốc dân.

Mục đích của chính sách tiền tệ là gì?Mục đích của chính sách tiền tệ là gì?

Các công cụ của chính sách tiền tệ

Và để tăng hiệu quả sử dụng, điều hành chính sách tiền tệ một cách tốt nhất, Nhà nước sử dụng một số công cụ tài chính hỗ trợ như sau:

Công cụ tái cấp vốn

Đây là hình thức NHNN cấp tín dụng cho các NHTM thông qua việc mua bán vật có giá. Như vậy việc cung ứng vốn ngắn hạn nhằm tạo tiền tệ và mở thanh khoản cho các ngân hàng thương mại đồng thời cũng làm tăng cung tiền cho nền kinh tế.

Công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Là một tỷ lệ giữa lượng tiền phải giữ lại so với lượng tiền gửi huy động và gửi NHNN nhằm điều chỉnh khả năng cho vay của các NHTM cũng như điều chỉnh lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế.

Công cụ điều hành thị trường mở

Là hình thức Ngân hàng Nhà nước mua hoặc bán chứng khoán trên thị trường tự do để tác động vào dự trữ của các ngân hàng thương mại nhằm điều chỉnh cung tiền của nền kinh tế và cung tín dụng cho thị trường.

Công cụ lãi suất tín dụng

Lãi suất tín dụng là một công cụ gián tiếp do Ngân hàng Nhà nước quy định. Vì chúng không tác động trực tiếp đến cung cầu tiền tệ mà được sử dụng để kích thích hoặc ngăn cản quá trình sản xuất nhằm điều tiết lãi suất trên thị trường tiền tệ trong một thời kỳ nhất định.

Công cụ hạn mức tín dụng

Hạn mức tín dụng là số dư còn lại tối đa mà Ngân hàng Trung ương quy định và buộc các ngân hàng thương mại phải thực hiện khi cấp tín dụng để trực tiếp kiểm soát tốc độ tăng trưởng quy mô tín dụng của các tổ chức nói trên đối với nền kinh tế.

Các công cụ của chính sách tiền tệ.Các công cụ của chính sách tiền tệ.

Tại Việt Nam, chính sách tiền tệ tác động như thế nào?

Chính sách tiền tệ ở Việt Nam ngoài vai trò quan trọng trong việc điều tiết, kiểm soát lượng tiền trong lưu thông, còn có tác động đến bất bình đẳng thu nhập trong xã hội.

Cụ thể, chính sách này có thể đạt được các mục tiêu như kiểm soát tỷ lệ lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định giá cả thị trường và ổn định sức mua của đồng tiền để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một ví dụ về tác động tiêu cực của dịch Covid-19, NHNN cắt giảm lãi suất để giảm gánh nặng tài chính cho hoạt động đầu tư thương mại. Ngoài ra, tái cấp vốn cũng được thực hiện để người sử dụng lao động có thể vay để trả lương cho người lao động.

Tại Việt Nam, chính sách tiền tệ tác động như thế nào?Tại Việt Nam, chính sách tiền tệ tác động như thế nào?

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết và tổng quan về chính sách tiền tệ giúp bạn trả lời câu hỏi chính sách tiền tệ là gì một cách chính xác nhất. Hy vọng với những thông tin đưa ra trên đây sẽ giúp bạn hiểu và cập nhật kiến ​​thức mới cho mình.

Bạn thấy bài viết Chính Sách Tiền Tệ Là Gì? Phân Loại Chính Sách Tiền Tệ có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Chính Sách Tiền Tệ Là Gì? Phân Loại Chính Sách Tiền Tệ bên dưới để hockinhdoanh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hockinhdoanh.edu.vn của Blog Học Kinh Doanh – Kiến Thức Tài Chính, Quản Trị Kinh Doanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Chính Sách Tiền Tệ Là Gì? Phân Loại Chính Sách Tiền Tệ của website hockinhdoanh.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức ngân hàng

Xem thêm chi tiết về Chính Sách Tiền Tệ Là Gì? Phân Loại Chính Sách Tiền Tệ

Viết một bình luận